Izrada studijsko - projektne dokumentacije za aglomeracije Rab, Supetarska Draga i Lopar

Rezultati projekta - do sada izvedeni radovi

  1. IZRADA STUDIJSKE DOKUMENTACIJE

1.

Uvodni izvještaj

2.

Analiza postojećeg stanja

3.

Analiza potreba i određivanje aglomeracije

4.

Izrada koncepcijskog rješenja sustava i definiranje obuhvata projekta

5.

Financijska i ekonomska analiza

6.

Radna verzija Studije izvodljivosti

7.

Radna verzija SUO/zahtjev za ocjenu o potrebi procjene

 

 

  1. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DOBIVANJE DOZVOLA

1.

Geodetski projekt UPOV-a – izrađeno za UPOV Rab i UPOV Lopar

2.

Projektiranje idejnih projekata mreže sustava odvodnje – izrađeno 22.117 m

3.

Projektiranje idejnih projekata mreže sustava vodoopskrbe – izrađeno 8.421 m

4.

Projektiranje idejnoig projekta UPOV-a – izrađeno UPOV Rab, UPOV Loipar (RV) i UPOV Sup. Draga (RV)

5.

Projektiranje glavnih projekata mreže sustava odvodnje – izrađeno 22.117 m

6.

Projektiranje glavnih projekata mreže sustava vodoopskrbe – izrađeno 8.421 m

 

 

  1. PRIRPEMA TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

1.

Izrada natječajne dokumentacije za javnu nabavu mreže – crveni FIDIC

2.

Izrada natječajne dokumentacije za javnu nabavu UPOV-a – žuti FIDIC

3.

Izrada natječajne dokumentacije za javnu nabavu usluga – nadzor

4.

Izrada natječajne dokumentacije za javnu nabavu - oprema

U sklopu provedbe projekta izrađeni su promidžbeni materijali za informiranje javnosti.