Priprema projektno-studijske dokumentacije za aglomeracije Rab, Supetarska Draga i Lopar

 

Nositelj projekta:

Partneri projekta:

 

 

Vrelo d.o.o.
Palit 68
51 280 Rab

Grad Rab
Trg Municipium Arba 2
51 280 Rab

Općina Lopar
Lopar 289 a
51 281 Lopar

Loparko d.o.o.
Lopar 381 a
51 281 Lopar

 

Ukupna vrijednost projekta

4.229.000,00 kn

Procijenjena vrijednost prihvatljivih troškova projekta

3.559.875,00 kn

Sufinanciranje projekta

Europska unija

85% prihvatljivih troškova

3.025.893,75 kn

Grad Rab

10% prihvatljivih troškova

355.987,50 kn

Općina Lopar

5% prihvatljivih troškova

177.993,75 kn

Vrelo d.o.o.

 

669.125,00 kn

 

Republika Hrvatska je  1.7.2013. postala punopravna članica Europske Unije. Danom ulaska u Europsku Uniju preuzela je obveze zakonodavstva Europske Unije u području zaštite okoliša/upravljanja vodama i ima usklađeno nacionalno zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU. Time postoji i jasna obaveza ispunjavanja svih zahtjeva koje proizlaze iz pravne stečevine Europske unije. Republika Hrvatska kao zemlja članica Europske Unije također ima pravo pristupa sredstvima iz Kohezijskih i Strukturnih fondova Europske Unije. Osnovna namjena ovih sredstava je osigurati financijsku pomoć u ispunjavanju zahtjeva koje proizlaze iz zakonodavstva Europske unije koje je Hrvatska preuzela u svoje nacionalno zakonodavstvo, odnosno iz pristupnog ugovora koji je pri ulasku potpisan.

Ovaj projekt i projektni zadatak imaju za cilj kvalitetnu i stručnu i tehničku osnovu za dovršenje izgradnje sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u skladu s EU zakonodavstvenim okvirom te ispunjenje obveza predviđenih Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda. Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama Rab, Supetarska Draga i Lopar, izgradnjom po ovom projektu, ispunit će zahtjeve pravne stečevine EU.